สมุทรสาครระดมสมองหาแนวทางพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

สมุทรสาครระดมสมองหาแนวทางพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร โดยระดมความคิด และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครร่วมกัน ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

 

Related Articles