ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 3/2562

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 3/2562 โดยมีท่านพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2702 อาคารสุขประพฤติ ประชาชื่น

Related Articles