ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล #สมาชิกวุฒิสภา ร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ครั้งที่ 12/2562 โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานโครงการฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ

Related Articles