สมุทรสาครเปิดงานนมัสการพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

สมุทรสาครเปิดงานนมัสการพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) เวลา9:29 น.ที่บริเวณอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานนมัสการพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนางสิริกร เทพบัญชาพร ประธานคณะกรรมการบริหารพระโพธิสัตว์กวนอิม นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะครูนักเรียน คณะกรรมการบริหารพระโพธิสัตว์กวนอิม และประชาชน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ภายในพิธีได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศล ได้แก่ การแจกทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดี จำนวน 43 โรงเรียน 215 ทุนๆละ1000บาท รวมเป็นเงิน 215,000 บาท บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลนครท่าฉลอม จำนวน 200,000 บาท บริจาคเงินให้วัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 30,000 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 445,000 บาท และในวันที่ 23 พฤศจิกายน จะมีการแจกข้าวสาร น้ำตาล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวนกว่า 10,000 ชุดให้กับประชาชนทั่วไป

นางสิริกร เทพบัญชาพร ประธานคณะกรรมการบริหารพระโพธิสัตว์กวนอิม กล่าวว่า พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม นี้ สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2539 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ชาวสมุทรสาครจึงได้ร่วมมือร่วมใจสมทบเงินก่อสร้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นี้ขึ้น มีขนาดองค์สูงถึง 9.98 เมตร เพื่อให้ประชาชนได้มนัสการ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

 

Related Articles