ทางหลวง เชื่อมวังมะนาว-ทวาย คาดปี 68 พร้อมเปิดใช้งาน!

ทางหลวง เชื่อมวังมะนาว-ทวาย คาดปี 68 พร้อมเปิดใช้งาน!

📣📣 ทางหลวง เชื่อมวังมะนาว-ทวาย คาดปี 68 พร้อมเปิดใช้งาน!
โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อระหว่างสามแยกวังมะนาว บรรจบทางหลวง หมายเลข 3510 ระยะทาง 36.8 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 3,042 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ
🚧 แผนดำเนินงาน 🚧

ปี 2564 ออกแบบรายละเอียด
ปี 2565 ออก พ.ร.ฎ เวนคืนที่ดิน
ปี 2566 ตั้งงบประมาณการก่อสร้าง
ปี 2568 เปิดให้บริการ
📍 ประโยชน์ทางเชื่อม 3 แยกวังมะนาว ทางหลวง 3510
-ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้า
-รองรับปริมาณการจราจรที่อาจจะเพิ่มขึ้น
-ประโยชน์ด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
📍 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และเชื่อมไปยังเส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เป็นการเชื่อมต่อไปยังเขตการค้าชายแดน และเชื่อมต่อไปสู่ภาคใต้

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ทางหลวงแนวใหม่ #คมนาคม #สามแยกวังมะนาว

Related Articles