อบจ.สมุทรสาคร พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุปี 64 จัดอบรมกิจกรรมสูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง

อบจ.สมุทรสาคร พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุปี 64 จัดอบรมกิจกรรมสูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม สูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุม อบจ.สมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครเข้าร่วม

นายปชาธัช แผนทัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายส่วนใหญ่ที่เกิดมักเป็นไปในทางเสื่อมลงปัญหาสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับผู้สูงวัยเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพกาย พัฒนาจิตใจให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ด้านนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ก็กล่าวอีกว่า กิจกรรมอบรม “สูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครที่ อบจ.ได้จัดขึ้นนี้ ก็ด้วยประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างจริงจัง โดยต้องเริ่มสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของตนเองให้กับผู้สูงอายุ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมนั่นเอง

Related Articles