อบจ.สมุทรสาคร ลงนาม MOU ม.ราชภัฏธนบุรีร่วมโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ลดปริมาณขยะและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

อบจ.สมุทรสาคร ลงนาม MOU ม.ราชภัฏธนบุรีร่วมโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ลดปริมาณขยะและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Spread the love

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผศ.ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิบดีสถาบันราชภัฏธนบุรี นายบุญเลิศ มาพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ นางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลหลักห้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักในการลดปริมาณขยะ แยกประเภทขยะ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 อบจ.สมุทรสาคร

Related Articles