เปิดอบรมสิทธิประโยชน์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เปิดอบรมสิทธิประโยชน์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมสังเกตการณ์โครงการ อบรมสิทธิประโยชน์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ) ซึึ่งมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ณ ห้องโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

Related Articles