เตรียมความพร้อมการจัดงานสมุทรสาครไนท์รัน

เตรียมความพร้อมการจัดงานสมุทรสาครไนท์รัน

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งสมุทรสาคร ไนท์รัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ทั้งด้านฝ่ายสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์-พิธีกร-พิธีการ-สื่อมวลชน ฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายรับฝากของของนักวิ่ง ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายปฐมพยาบาล ฝ่ายบริการน้ำดื่ม เจ้าหน้าที่ฝ่ายเส้นชัย มอบเหรียญ ฝ่ายจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ การนวด และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles