อบจ.สมุทรสาคร เปิดกิจกรรม ปรับนาฬิกาชีวิต เข็มทิศสุขภาพ

อบจ.สมุทรสาคร เปิดกิจกรรม ปรับนาฬิกาชีวิต เข็มทิศสุขภาพ
Spread the love

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 16.40 น. นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปรับนาฬิกาชีวิต เข็มทิศสุขภาพ” โดยมีนายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครก็ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรรบิคร่วมกัน ณ บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles