การศึกษา

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร…

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายประสิทธิ์…

กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด มอบพัดลมโรงเรียนเอกชัย 37 ตัว 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด มอบพัดลมโรงเรียนเอกชัย 37 ตัว  เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. คุณบุรินทร์ สหัสธารากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท…

อบจ.สมุทรสาคร สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแก่เยาวชน

อบจ.สมุทรสาคร สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแก่เยาวชน วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ) นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี…

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม การเรียนรู้ ประชาธิปไตย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง ก้าวหน้า อย่างสร้างสรรค์

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม การเรียนรู้ ประชาธิปไตย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง ก้าวหน้า อย่างสร้างสรรค์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565…

บ. นีโอ เอสเค. จำกัด ร่วมกับ บ. ซี แวลู จำกัด (มหาชน) มอบสิ่งของ และทุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม

บ. นีโอ เอสเค. จำกัด ร่วมกับ บ. ซี แวลู จำกัด (มหาชน) มอบสิ่งของ และทุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บริษัท นีโอ เอสเค.…

ร.ร.อนุบาลสมุทรสาคร จัดงาน 6 ทศวรรษ ครบรอบ 60 ปี พร้อมเป็นผู้นำด้านวิชาการ สู่การพัฒนาเยาวชนของชาติ

ร.ร.อนุบาลสมุทรสาคร จัดงาน 6 ทศวรรษ ครบรอบ 60 ปี พร้อมเป็นผู้นำด้านวิชาการ สู่การพัฒนาเยาวชนของชาติ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน…

ส.ว.ศรีศักดิ์ ปธ.เปิดสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดชัยมงคล พร้อมมอบถ้วยรางวัลฟุตบอลการกุศลเพื่อการศึกษา

ส.ว.ศรีศักดิ์ ปธ.เปิดสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดชัยมงคล พร้อมมอบถ้วยรางวัลฟุตบอลการกุศลเพื่อการศึกษา วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานเปิดสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดชัยมงคล ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน 2…

แสดงความยินดีเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 19

แสดงความยินดีเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 19 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล  KU 39  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สมาชิกวุฒิสภา  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร  เข้ารับรางวัล “เกษตรศาสตร์…

ผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564…