การศึกษา

12/09/2019 ประกวดผลงานโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ…

29/08/2019 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

เทศบาลตำบลท่าจีน นำโ…

29/08/2019 อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิ…

27/08/2019 อบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน รุ่นที่ 3

พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ…

24/08/2019 นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห…