ราชินี รัชกาลที่ 9

อบจ.สค. ร่วมกับ ประมงจังหวัด ปล่อยพันธุ์ปูม้า 10,000 ตัว

อบจ.สค. ร่วมกับ ประมงจังหวัด ปล่อยพันธุ์ปูม้า 10,000 ตัว วันที่ 4 ส.ค.65 เวลาประมาณ 8.00 น. ที่บริเวณชายทะเล ม.2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ​์ นายก…

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ลุสิบสอง สิงหา มหาสมัย แสงเทียนชัย ส่องแสง ทุกแห่งหน             ขอเทพไท ทั่วฟ้า จงมาดล ถวายมิ่ง มงคล…

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทรงเป็นแม่ ของแผ่นดิน ถิ่นไตรรงค์ ทรงเคียงองค์ จักรี ศรีสยาม                         ธทรงงาน ราษฎร์ชิดใกล้ พระทัยงาม สมพระนาม…

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศุภฤกษ์ เบิกหล้า บรมนาถ         จักรีราช แม่มิ่งไทย ในสยาม           จริยวัตร  สุดประเสริฐ  เลิศงดงาม           เทิดพระนาม …

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร กระทำพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (ชุด…