ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
Spread the love

วันที่ 1 มีนาคม 2563 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดตราด “ช้างขาวเกมส์” และนักกีฬาโครงการเป็นเลิศระดับจังหวัด (ทดสอบครั้งที่ 2) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles