ผู้ว่าฯ ลุยเอง ย่ำเช้าเดินตลาดรถไฟ หนูต้องจับ ปรับตลาดต้องทำ

ผู้ว่าฯ ลุยเอง ย่ำเช้าเดินตลาดรถไฟ หนูต้องจับ ปรับตลาดต้องทำ

เมื่อเวลา 03.00 น. ของวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตลาดรถไฟ ใจกลางเมืองมหาชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อติดตามดูผลงานการวางกับดักจับหนูภายในตลาดรถไฟที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและนายสถานีรถไฟมหาชัย – วงเวียนใหญ่ รวมถึงเทศบาลนครสมุทรสาคร กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ได้ช่วยกันวางไว้จำนวน 10 กรง ตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืน (28 พฤษภาคม) ที่ผ่านมา โดยผลที่ออกมาก็ปรากฏว่า สามารถจับหนูตัวใหญ่ได้ 1 ตัว หนูตัวเล็ก 3 ตัว กรงเปล่า 5 กรง และหายไปอีก 1 กรง สำหรับหนูที่จับได้ทั้งหมดนั้น ทางตัวแทนตลาดรถไฟ จะนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การวางกรงดักจับหนู เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ที่ชาวตลาดรถไฟกำลังร่วมมือกันทำความสะอาดตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ทำการพัฒนาในหลากหลายด้าน โดยมีความร่วมมือและความสามัคคีของคนในตลาดเป็นจุดหลักร่วมกัน วันนี้ตลาดรถไฟยังไม่สามารถเป็นตลาดตัวอย่างในด้านของการเป็นตลาดน่ามอง น่าชมได้ แต่ตลาดรถไฟเป็นตัวอย่างได้ในแง่ความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยการแสดงให้เห็นว่าจากตลาดที่เคยมีความสกปรกค่อนข้างมาก มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาในทุกด้าน กลายเป็นตลาดที่พ่อค้าแม่ค้าร่วมมือกัน ร่วมกันเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้มากที่สุด ที่สำคัญคือการร่วมกันรักษากฎกติกาโดยเคร่งครัด ซึ่งชาวตลาดหรือพ่อค้าแม่ค้าจะต้องทำอย่างจริงจัง จริงใจและต่อเนื่อง มีการทำความสะอาดตลาดเป็นประจำ ดักหรือกำจัดหนูด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตลาดรถไฟแห่งนี้กลายเป็นตลาดสะอาด น่าซื้อ ปลอดโรค ปลอดภัยให้ได้ เพราะถ้าทุกคนช่วยกันทำได้สำเร็จ ก็จะทำให้ตลาดรถไฟอยู่รอดตลอดไป สามารถสู้กับตลาดออนไลน์หรือยุคที่สิ่งของทุกอย่างถูกยกไปอยู่ในโลกโซเชียล ส่วนการที่จับหนูได้น้อยในครั้งนี้ ไม่ใช่ว่าหนูจะหมดไปแล้ว เพราะหนูเป็นสัตว์สังคมการทำความสะอาดตลาดอาจเป็นสาเหตุทำให้หนูหนีไปที่อื่นก่อน แต่เมื่อตลาดสกปรกเมื่อไหร่หนูก็จะกลับมาและแพร่ขยายพันธุ์ได้อีก

ด้านตัวแทนชาวตลาดรถไฟก็บอกว่า ทุกวันนี้พ่อค้าแม่ค้ากว่า 200 รายในตลาดรถไฟได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งคณะกรรมการตลาดขึ้นมา 6 คน เพื่อคอยดูแลและรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวตลาดรถไฟ แล้วสะท้อนไปสู่หน่วยงานราชการอันจะนำไปสู่การช่วยเหลือหรือแก้ไขต่อไป ส่วนในเรื่องของการทำความสะอาดตลาดรถไฟนั้น ก็ได้มีการทำกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ รวมถึงการกำจัดหนูก็มีการวางอาหารกำจัดหนูในจุดที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น สุนัข หรือแมว และเมื่อหนูกินเข้าไปแล้วก็จะไปตายที่อื่น ทำให้ไม่เกิดกลิ่นเน่าเหม็นในตลาด หรือบางครั้งก็จะใช้วิธีการวางกับดักตามความเหมาะสมของสภาพตลาด ส่วนเรื่องของการปรับปรุงตลาดรถไฟให้เป็นตลาดสะอาด น่าซื้อนั้น ทางพ่อค้าแม่ค้าทุกคนก็ได้มีการปรับตัวเอง ปรับร้านค้ากันอย่างเต็มที่ และมีการสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้าด้วยทั้งการติดตั้งแผ่นพลาสติกป้องกันการกระจายของเชื้อโรคระหว่างลูกค้ากับผู้ขาย , การให้ลูกค้าแสกน QR Code ไทยชนะ และ ตั้งจุดคัดกรองให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าตลาด เป็นต้น

Related Articles