นายกท่าทราย ร่วมแบ่งปันน้ำใจ แจกข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของอุปโภคบริโภค 

นายกท่าทราย ร่วมแบ่งปันน้ำใจ แจกข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของอุปโภคบริโภค 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย แจกข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 3,145 ชุด พร้อมข้าวปรุงสำเร็จกว่า 4,000 กล่อง ให้กับผู้ที่มารอรับถุงยังชีพใน #โครงการรวมพลัง หลังจากเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน นายก อบต.ท่าทราย มองเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมอบถุงยังชีพให้ผู้พิการ ผู้ป่วยนอนติดเตียง ในตำบลท่าทราย และพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากโควิด-19 ซึ่งการแจกของในครั้งนี้ได้แบ่งแจกของเป็น 2 วัน เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 แจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนท่าทราย จำวนวน 646 ชุด และในวันนี้ 31 พฤษภาคม 2563 แจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 จำนวน 2,499 ชุด ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วัดคลองครุ ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

#ร่วมมือร่วมใจคนท่าทรายไม่ทิ้งกัน

Crทรงกลด สุขอาภรณ์

Related Articles