ประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1

ประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1
Spread the love

ประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 โดยมีนายสมหมาย ฤกษ์นาวี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ เลขานุการสภาฯ รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเพื่อพิจารณาวาระสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles