ผู้ว่าฯ สมุทรสาครลงพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ผู้ว่าฯ สมุทรสาครลงพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลิ่นไอตาล ผลิตน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลสดจากเกสรดอกมะพร้าว บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นางสาวธัญญรัตน์ เฮงสกุล นางสาววราลักษณ์ เล้าเกร็จ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ให้ต้อนรับและนำดูกระบวนการผลิตตั้งแต่ การต้มด้วยเตาถ่าน การเคี่ยว 3 ชั่วโมงเพื่อทำเป็นน้ำตาลปี๊บ การบรรจุภัณฑ์ และส่งขายในตลาด

สำหรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำตาลปี๊บ มีสมาชิกประมาณ 10 กว่าคน มีการผลิตน้ำตาลสดแท้ 100% ผลิตจากเกสรดอกมะพร้าวที่นำมาต้มจนมีกลิ่นหอมหวาน โบราณเรียกว่า น้ำตาลอุ่น ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนกลิ่นไอตาลได้รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นแปรรูปให้มีคุณค่าเพิ่ม ช่วยส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP กับกรมพัฒนาชุมชน มี อย. รับรอง ในส่วนของการผลิตน้ำตาลปี๊บ ต้องใช้น้ำตาลสด 10 ปี๊บ ( 1 ปี๊บมี 20 ลิตร) ที่นำมาต้มจนเคียวด้วยถ่าน 3 ชั่วโมงถึงจะได้น้ำตาลปี๊บจำนวนเพียง 1 ปี๊บ 30 กิโลกรัม มีการขายทั้งเป็นก้อนๆ ละ 1 กิโลกรัม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 034-432554 มือถือ 0959587187 ในส่วนขอปัญหาที่พบก็จะเป็นเรื่องวัตถุดิบในการผลิต (น้ำตาลเกสรดอกมะพร้าว) มีน้อยลงเพราะเกษตรกรส่งเข้าโรงงานและในเรื่องของการตลาด การกระจายสินค้าไปขาย ให้กว้างขวางขึ้น แต่ในปัจจุบันเริ่มมีจังหวัดต่างๆ เริ่มเข้ามาสั่งมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย เพื่อให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากนั้น ผู้ว่าฯสมุทรสาคร เดินทางไปยังโรงเรียนวัดกาหลง เพื่อประชุมปรึกษาหารือหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพื้นที่

administrator

Related Articles