ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร

ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีประธานหอการค้าจังหวัด นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมประมงจังหวัด ประธาน YEC หอการค้าจังหวัด และนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles