ผู้นำท้องถิ่น หมู่ 1 บางโทรัด ร่วมกับ ชาวบ้าน และบริษัทในพื้นที่ ทำความดีถวายพระราชกุศล สมเด็จพระพันปีหลวง

ผู้นำท้องถิ่น หมู่ 1 บางโทรัด ร่วมกับ ชาวบ้าน และบริษัทในพื้นที่ ทำความดีถวายพระราชกุศล สมเด็จพระพันปีหลวง

ผู้นำท้องถิ่น หมู่ 1 บางโทรัด ร่วมกับ ชาวบ้าน และบริษัทในพื้นที่ ทำความดีถวายพระราชกุศล สมเด็จพระพันปีหลวง 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายทนงศักดิ์  ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด นายนิติธร ธีรรังสี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด ชาวบ้านหมู่ 1 บริษัทสยามไวเนอรี่ จำกัด บริษัทนำชัย จำกัด บริษัทเชฟทราน จำจัด บริษัทเคมแม็กอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร ตัดหญ้า เก็บขยะ กวาดถนน ในเขตหมู่ 1 ตำบลบางโทรัด ถนนเอกชัยคลองซื่อ ซึ่งคณะดำเนินงานโดยการนำของผู้ใหญ่นิติธร ธีรรังสี และบริษัทต่างๆ มาร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ทั้งนี้ทางทีมงานยังได้รับเกียรติจากร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมด้วย ในนามผู้นำหมู่ 1 ทุกท่านต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ร่วมกันแสดงออกถึงความรักและสามัคคีของหมู่ 1 ตำบลบางโทรัดของเรา

 

Related Articles