8/08/2019 งาน Mahachai Flower Festival สุนทรีย์แห่งกล้วยไม้

8/08/2019 งาน Mahachai Flower Festival สุนทรีย์แห่งกล้วยไม้

 

 


นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Mahachai Flower Festival : The Million Blossoms กับสุนทรีย์แห่งกล้วยไม้สุดที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครอลังการ ภายใต้แนวคิด แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก กับปะติกรรมการกล้วยไม้กว่า 100,000 ดอก 1,000 กิโลกรัม ซึ่งรังสรรค์โดยนายทศพล เจริญสุกใส อดีตประธานสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย โดยมีนายธนสมบัติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าหน่วยราชการ เกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

สำหรับ การจัดงาน Mahachที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ai Flower Festival สุนทรีย์แห่งกล้วยไม้สุดอลังการ ปีที่ 2 จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย, สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ประกอบการกล้วยไม้ในจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลวันแม่ ด้วยการจำลองสถานที่ท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยปะติมากรรมกล้วยไม้ อาทิ หอไอเฟล ประเทศฝรั่งเศสซึ่งสูงถึง 6 เมตร, หมู่บ้านกังหันลม ประเทศเนเธอร์แลนด์, ลอนดอยอาย ประเทศอังกฤษ, ทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย, หอเอนเมืองปิซ่า ประเทศอิตาลี และปราสาทนอยชวานชไตน์ ประเทศเยอรมัน ซึ่งใช้กล้วยไม้ตระกูลม็อคคาร่าและตระกูลหวายในจังหวัดสมุทรสาครกว่า 100,000 ดอก 1,000 กิโลกรัม ในการรังสรรค์

การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะการเป็นแหล่งผลิตและส่งออกกล้วยไม้ลำดับต้นๆ ของประเทศ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินสู่จังหวัด และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรช่วยสวนกล้วย พร้อมเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้กล้วยไม้ในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบูธแสดงสินค้าจากสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย ที่จะนำดอกกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ส่งตรงจากสวน มาให้ได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ การแสดงจากวงดนตรีแจ๊ส ที่จะมาขับกล่อมบทเพลงอันแสนไพเราะท่ามกลางบรรยากาศของปะติมากรรมกล้วยไม้ อีกด้วย

administrator

Related Articles