6/09/2019 รณรงค์พิชิตยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ในรูปแบบการหาเสียง

6/09/2019 รณรงค์พิชิตยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ในรูปแบบการหาเสียง

ที่ลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอําเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายแพทย์ธนพัฒน์ พวงเพชร นายแพทย์ศุภศรัณย์ ศุภพัฒนพงศ์ แพทย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร สาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรสาคร ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก อสม.ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครและเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ร่วมกันรณรงค์พิชิตยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ในรูปแบบการหาเสียงและการแถลงการณ์นโยบายของพรรคการเมืองหนึ่งที่มีเป้าประสงค์ หลักในการลดการเสียชีวิตด้วยการโรคไข้เลือดออก โดยเน้นการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคด้วยตนเอง ซึ่งได้รณรงค์ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครและชุมชนโกรกกราก เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก

โดยได้สมมุติเป็นภาพของการหาเสียงของพรรคการเมือง โดยได้ตั้งชื่อพรรคว่า พรรคพลังประชาทัณฑ์ (ยุง) เชื่อลุง..ยุงไม่กัด เลือกเบอร์ 3 ได้แก่ 3 เก็บ 3 โรค นโยบายพรรค ฆ่าตัดตอน….วงจรชีวิตยุงลายให้สิ้นซาก, ยุงลายไม่เคยเสียภาษี…เพราะฉะนั้นยุงไม่ควรมีที่ยืนในจังหวัดเรา, ปิดบัญชีอาชญากรโรคร้าย ยุคยุงครองเมืองให้หมดไป โปรดเชื่อเรา…เพื่อสุขภาพของคุณ, เราเชื่อมั่นว่าประชาชนของเรามีศักยภาพมากพอที่พึ่งพาตนเองในด้านป้องกันโรคที่เกิดจากยุงได้ โดยเฉพาะการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องในบ้านของตนเองเป็นประจําสม่ำเสมอ ในหลักการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงมี 3 ประการได้แก่ เก็บบ้านของเราให้สะอาด ลมพัดโปร่ง โล่งสบาย แสงแดดส่องถึง, เก็บขยะบริเวณบ้านไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขัง, เก็บน้ำให้มิดชิด โอ่ง ตุ้ม ไห ปิดฝาให้สนิทป้องกันยุงวางไข่ แจกัน อ่างอาบน้ำ เปลี่ยนน้ำสม่ำเสมอทุก 7 วัน เรารับประกันว่าหากท่านปฏิบัติตามหลักดังกล่าว ท่านจะปลอดภัย “ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคที่ เกิดจากยุงลายในบ้านเกิดของเรา เราจะควบคุมไม่ให้ยุงลายอยู่เหนือพวกเรา เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนย่าอีกต่อไป เราจะกวาดล้างกันทั้งเมือง…”

ถือเป็นการสร้างสีสันในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบบใหม่ เพื่อให้ประชาชนสนใจและเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิต แต่เราสามารถร่วมกันป้องกันได้โดยเริ่มต้นที่ตัวเราในบ้านของเรา ในปัจจุบันสถานการณ์โรคไขลือกออกของจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในอันดับที่ 24 ของประเทศ

administrator

Related Articles