“นายกปุ๊ก” เข้ารับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่น บงส.10

“นายกปุ๊ก” เข้ารับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่น บงส.10

“นายกปุ๊ก” เข้ารับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่น บงส.10
ดร.กชนิภา อินทสุวรรณ์ (นายกปุ๊ก) กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิพันธุ์ เนเจอร์ ฮิล วิลเลจ / นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่น หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าากระทรวงการคลัง (ครม.ชุดที่ 62)

#ยินดีด้วย ค่ะ

Related Articles