อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม

อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม

อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เป็นตัวแทนเปิดโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สำหรับการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 212 คน

Related Articles