ผู้บริหาร อบต.บางโทรัด นัดหารือนอกรอบ รับฟังปัญหา และร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ผู้บริหาร อบต.บางโทรัด นัดหารือนอกรอบ รับฟังปัญหา และร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ผู้บริหาร อบต.บางโทรัด นัดหารือนอกรอบ รับฟังปัญหา และร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีพัศพงศ์ ปฏิมาประกรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ประชุมหารือนอกรอบ มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รับฟังความคิดเห็นปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหา ช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับการหารือในครั้งนี้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 เสนอ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำ พื้นที่หมู่ 7 เป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำปลายสาย น้ำประปาไปไม่ค่อยถึง น้ำน้อย จึงขอเสนอให้ขุดบ่อในพื้นที่ หมู่ 7 แต่เนื่องจากมีบ่อเก่าอยู่แล้ว จึงขอให้ซ่อมบ่อน้ำเก่านี้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ได้สอบถามเรื่องรถยกของ อบต.บางโทรัด ที่นำไปซ่อม ซึ่งขณะนี้ซ่อมเสร็จแล้ว ทาง อบต.ก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการซ่อมไฟฟ้า ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนต่อไป

ด้าน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอให้สมาชิกสภา อบต. ช่วยสำรวจจำนวนหมา แมว ในพื้นที่แต่ละหมู่ เพื่อเตรียมจัดซื้อวัคซีนให้หมา แมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต้องเร่งดำเนินการในการจอง สำหรับการจัดซื้อ ขอให้ส่งจำนวนให้ทราบภายในวันที่ 1 พ.ย. 66

ส่วนท่านประธานสภา อบต. เสนอเรื่องกล้องวงจรปิด เนื่องจากในปัจจุบันมีมิจฉาชีพเยอะ จึงได้หารือผ่านปลัด อบต. ซึ่งทางปลัด อบต.ได้ชี้แจงว่า มีการเสนอขอไว้แล้ว จัดซื้อกล้องวงจรปิด 25 ตัว ติด 25 จุด อยู่ในช่วงการดำเนินการนำเรียนท่านนายก อบต. และให้กองช่างไปดำเนินการสำรวจจุดติดตั้งให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันภัยให้กับพี่น้องประชาชน  

และ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 ขอเรียนปรึกษาเรื่องผู้สูงอายุยังต้องมารายงานตัวหรือไม่ ปลัด อบต. ได้ตอบข้อซักถาม ว่าให้เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายไปถึงผู้สูงอายุแต่ละหมู่ และให้ตอบกลับมาที่ อบต.เป็นการยืนยันตัวตน ไม่ต้องเดินทางมา  ทั้งนี้ขอให้สมาชิกสภา อบต.แต่ละหมู่ ช่วยเช็คว่าใครยังไม่ได้ และช่วยรับเอกสารนี้จากลูกบ้านมาส่ง อบต.ด้วย

Related Articles