“อควาเรียมสมุทรสาคร” พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้ว 15 ก.ย.66 นี้

“อควาเรียมสมุทรสาคร” พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้ว 15 ก.ย.66 นี้

“อควาเรียมสมุทรสาคร” พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้ว 15 ก.ย.66 นี้

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอุดม ไกรวัตนุสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายประหยัด ตะคอนรัมย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรภาคเอกชน ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพความเรียบร้อยในการปรับปรุงอควาเรียมสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำมาสู่การกำหนดวันเปิดให้บริการแก่ประชาชน

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะได้เดินเข้าไปชมในส่วนของด้านในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งตอนนี้ภายในได้มีการทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนตอนนี้ ก็รอการปรับสภาพของน้ำที่จะให้ปลาอาศัยได้คงที่ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาปลาตาย เพราะน้ำในตู้ปลาถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก ควรที่จะให้ค่าน้ำคงที่และสมบูรณ์ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง จากนั้นเมื่อสภาพน้ำคงที่ ก็จะเริ่มนำพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยลงในตู้ ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่จะนำมาจัดแสดงในตู้มีกว่า 100 ชนิด เช่น ฉลามกบ , ปลาไหลมอเรย์ , ปลาตะกรับลายบั้ง , ปลาผีเสื้อนกกระจิบ , กระเบนทองจุดฟ้า , ปลาเก๋า , ปลากุเรา , กะพงแดง , ปลาช่อนทะเล , ปลาการ์ตูน , ปลาสิงคโปร์แองเจิ้ล , ปลาบู่หน้าผี และปลาหมอส้ม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ตรวจสอบสภาพโดยรวมของอควาเรียมสมุทรสาครแล้ว ก็ได้มีการหารือและกำหนดวันเปิดให้บริการ โดยสามารถเข้าชมอควาเรียมสมุทรสาครได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ซึ่งในเบื้องต้นนั้น จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่า ยังไม่มีการเก็บค่าเข้าชม ผู้ที่มาเที่ยวจะได้เข้าฟรีไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใด

สำหรับการปรับปรุงอควาเรียมสมุทรสาคร ได้ใช้งบประมาณของจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2565 ในการปรับปรุงจำนวน 19,469,800 บาท ซึ่งได้ดำเนินการประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ, งานบ่อพ่อแม่พันธุ์, งานบ่อเต่าและระบบกรองน้ำ, งานปรับปรุงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ, งานปรับปรุงลานจอดรถหน้าศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ, งานขุดลอกบ่อเก็บน้ำและปรับปรุงพื้นที่ และงานอาคารเอนกประสงค์ เบื้องต้นการทำงานอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการปรับสภาพน้ำ ก่อนนำพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำต่างๆ เข้ามาจัดแสดง โดยจะมีกำหนดเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชม ในวันที่ 15 กันยายน 2566

นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการดูแลให้ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ สามารถเปิดดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งเป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์สัตว์น้ำและทรัพยากรทางทะเล ต่อไป

พิกัด https://www.google.com/…/data=!4m4!3m3!8m2!3d13.49807…

Related Articles