19/09/2019 พิธีเปิดอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

19/09/2019 พิธีเปิดอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารนวัตกรรม ค.ส.ล. 3 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยมีนายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กล่าวรายงาน มีนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสาคร และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งเดินชมนิทรรศการภายในอาคารแห่งนี้ ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

 

 

administrator

Related Articles