19/09/2019 แถลงข่าว “เที่ยวตาม Train @ สมุทรสาคร

19/09/2019 แถลงข่าว “เที่ยวตาม Train @ สมุทรสาคร

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางทนาดา วิจักขณะ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และนายสรายุทธ ไกรเกรอะ สารวัตรงานเดินรถสมุทรสาคร ร่วมกันแถลงข่าวเที่ยวสุดชิลล์ที่มหาชัย ครบได้ในวันเดียว กับกิจกรรม “เที่ยวตาม Train @สมุทรสาคร” โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมแถลงข่าว

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครมีเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดปี 2561-2564 ว่าเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่สังคมเป็นสุข” โดยเน้นส่งเสริมให้จังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดสมุทรสาครยังมีความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีการเดินทางที่สะดวกสบาย และหนึ่งในเส้นทางการเดินทางสู่จังหวัดสมุทรสาครที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย ราคาถูก ก็คือ การเดินทางด้วยรถไฟ โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีมหาชัยเพียงประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น และในอนาคตอันใกล้ จะมีการสร้าง “ป้ายหยุดรถวุฒกาศ” ใต้สะพานถนนราชพฤกษ์ เชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสวุฒากาศ เดินเท้าประมาณ 120 เมตร อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางจากรถไฟฟ้ามาขึ้น รถไฟสู่จังหวัดสมุทรสาครได้อย่างง่ายดาย

จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ โดยมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการจัดกิจกรรม”เที่ยวตาม Train @สมุทรสาคร” ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเกิดแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดสมุทรสาครมากยิ่งขึ้น การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางใกล้ๆ กรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวเมื่อนั่งรถไฟมาถึงสถานีมหาชัยแล้ว จะพบกับตลาดมหาชัยที่ขายสินค้าทะเลสดๆ และแปรรูป อาหารร้านเด็ดๆ ภายในตลาด จากนั้นไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเสริมความเป็นสิริมงคล เสร็จแล้วนั่งเรือใบตองข้ามฝั่งจากฝั่งมหาชัยไปฝั่งท่าฉลอม ไปดูโบสถ์ไม้วัดแหลม ไหว้หลวงปู่แก้วพระเกจิชื่อดังที่วัดช่องลม นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ดูการต่อเรือที่บ้านเรืออุดมพาณิช ชมป่าชายเลนที่วัดแหลม การนั่งสามล้อถีบเที่ยวเกาะท่าฉลอม หรือนักท่องเที่ยวจะไปเที่ยที่แม่กลองก็สามารถนั่งรถไฟไปแม่กลองได้อีกด้วย

สำหรับ รถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย มีระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร ให้บริการเดินรถไป-กลับวันละ 34 เที่ยวออกทุกชั่วโมง จากสถานีวงเวียนใหญ่ – มหาชัย เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 – 21.10 น.และจากสถานีมหาชัย-วงเวียนใหญ่ เริ่มตั้งแต่เวลา 04.30 – 19.00 น. ค่าโดยสารตลอดเส้นทาง 10 บาท ทางรถไฟสายนี้เปิดให้บริการประชาชนมาเป็นเวลานานกว่า100 ปี จึงนับเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์อีกสายหนึ่งของไทยที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

administrator

Related Articles