“สว.ศรีศักดิ์” นำคณะครู นักเรียน สื่อมวลชน สมุทรสาคร เยี่ยมชมรัฐสภา

“สว.ศรีศักดิ์” นำคณะครู นักเรียน สื่อมวลชน สมุทรสาคร เยี่ยมชมรัฐสภา

“สว.ศรีศักดิ์” นำคณะครู นักเรียน สื่อมวลชน สมุทรสาคร เยี่ยมชมรัฐสภา

วันที่ 26 กันยายน 2566 นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสาธิตและจัดแสดงสินค้าเศรษฐกิจฐานราก  ในการสัมมนาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ครบรอบ 4 ปี ณ บริเวณสระมรกต ชั้น 1 อาคารรัฐสภา โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ประธานคณะอนุกรรมการด้านการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจฐานรากฯ กล่าวรายงาน มีการแสดงการเดินแบบผ้าไทย มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่มาจัดแสดงสินค้า ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง สมาชิกวุฒิสภา ผู้ประกอบการร้านค้า คณะครู นักเรียน สื่อมวลชน กลุ่มมวลชนจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา  ได้นำผู้ประกอบการร้านค้าสินค้าโอทอป 3 ร้าน ประกอบด้วย Ma-Ha-Chim อาหารทะเลแห้ง CRAFT_ime เสื้อมัดย้อม เพ้นท์ งานศิลปะ เปเปอร์ อาร์ตไทย มาร่วมจัดแสดง  พร้อมทั้งได้พาคณะครู นักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ และ สื่อมวลชน จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมชมนิทรรศการ ชมร้านค้าผลิตภัณฑ์โอทอปจากจังหวัดต่างๆ  พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของรัฐสภา ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 7 ชั้น MB1 หอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 ห้องประชุมวุฒิสภา และห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร และในโอกาสนี้ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะบริเวณสถานที่สำคัญอีกด้วย

Related Articles