ผู้นำชุมชน หมู่ 1 ต.บางโทรัด นำทีมพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 1 ให้เป็น “ถนนสวย น้ำใส”

ผู้นำชุมชน หมู่ 1 ต.บางโทรัด นำทีมพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 1 ให้เป็น “ถนนสวย น้ำใส”

ผู้นำชุมชน หมู่ 1 ต.บางโทรัด นำทีมพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 1 ให้เป็น “ถนนสวย น้ำใส”

วันที่ 26 กันยายน 2566 นายนิติธร ธีรรังสี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด พร้อมด้วย นายพีรเดช ยิ้มวัฒนะกูล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด ออกพัฒนาพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 1 โดยการตัดหญ้าริมถนนเอกชัย คลองซื่อ เพื่อรองรับสาธุชนที่จะมาร่วมทำบุญในวันออกพรรษาที่วัดคลองซื่อ และจะนัดรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อร่วมกันดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านของเรา สำหรับท่านที่สัญจรไปมาในเขตหมู่ 1 ตำบลบางโทรัด จะพบกับ ถนนสวย น้ำใส่ ซึ่งเกิดจากความร่วมแรง ร่วมใจ และความสามัคคีกันในชุมชน

Related Articles