พระราม 2 สัญจรสะดวก หลังกรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจร เพื่อก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (m82)

พระราม 2 สัญจรสะดวก หลังกรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจร เพื่อก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (m82)
พระราม 2 สัญจรสะดวก หลังกรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจร เพื่อก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (m82)
ด้วย กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (พระรามที่ 2) เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี –ปากท่อ ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตั้งแต่ กม. 11+960 ถึง กม.20+295 รวมระยะทาง 8.3 กม.และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (m82) ช่วง กม. 20+ 295 ถึง กม. 36+645 รวมระยะทาง 16.4 กม. ซึ่งจะมีการปิดการจราจรช่องทางหลัก ให้เบี่ยงใช้ทางคู่ขนาน ทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่เวลา 21.00 – 05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และ เบี่ยงการจราจรช่องขวาสุดบนเส้นทางหลัก ทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
สำหรับ บรรยากาศการสัญจรบนถนนพระราม 2 หลังกรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจรช่องขวาสุดบนเส้นทางหลัก ทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยวันที่ 1 พฤศจิกายน2566 เป็นวันแรกนั้น พบว่า ยังมีการเบี่ยงถนนเป็นบางช่วง สภาพการจราจรยังสัญจรสะดวก รถไม่ติด ทั้งขาเข้าและขาออกกรุงเทพฯ โดยมีการประชาสัมพันธ์โดยนำแผ่นป้ายผ้าติดไว้บนสะพานลอยเป็นระยะๆ และมีการติดตั้งจอ LED ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชัดเจน บริเวณมหาชัยเมืองใหม่
ส่วนแถวบางกระเจ้าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ พบว่ามีการตั้งกรวยกั้นเลนขวาสุดเป็นระยะทางสั้นๆ ช่วงเริ่มต้นการเบี่ยงมีการชะลอตัวของรถอยู่บ้าง แต่ขับไปเรื่อยๆ ก็สะดวกขึ้น และมีจุดตัดออกไปใช้ช่องทางคู่ขนาน แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคของการขับขี่ก็คือเรื่องความชำรุดของผิวจราจร ซึ่งเกิดขึ้นกระจายหลายจุด เป็นหลุมเล็ก หลุมน้อย ทำให้การขับขี่ไม่ราบลื่น
ทั้งนี้ หากผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว โทร.063-192-1586 อีกด้วย

Related Articles