ชาวบ้านตำบลบางโทรัด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว

ชาวบ้านตำบลบางโทรัด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว

ชาวบ้านตำบลบางโทรัด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด นายนิติธร ธีรรังสี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ตำบลบางโทรัด มาร่วมทำบุญใส่บาตรในวันออกพรรษา และตักบาตรเทโว ที่วัดคลองชื่อ ตำบลบางโทรัด ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธิ์ให้พี่น้องประชาชนที่มาทำบุญได้ทราบถึงกิจกรรมของวัดคลองซื่อ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา พี่น้องชาวพม่ามาทอดผ้าป่านำเงินมาถวายวัดคลองซื่อเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และได้นำเงินจำนวนนี้ไปฝากธนาคารเรียบร้อยแล้ว

Related Articles