4/10/2019 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดศรีสะเกษ

4/10/2019 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดศรีสะเกษ

 นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก และพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โดยการนำของท่านหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับกลุ่มสมาชิกต่างๆจำนวน 50 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก หมู่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

721123592344480035820339130273427603849216n
7167649023444803358203092300778276404068352n
7139460423444801891536577498876396165398528n

7110823823444800291536733063352696221204480n
7121742523444801224869974496983895970938880n
administrator

Related Articles