ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์, นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจิ และประชาชนจิตอาสา กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการลงเรือเก็บขยะและวัชพืช บริเวณริมคลองดำเนินสะดวกหน้าวัด เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า บริเวณลานวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้ามงกุฎ เสด็จพระราชสมภพ ณ พระราชวังเดิม เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 43 และเป็นลำดับที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติในวันพุธ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน พ.ศ. 2394 พระองค์มีพระราชโอรส – พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 82 พระองค์ เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 สิริพระชนมายุ 64 พรรษา…//

Related Articles