พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5

วันที่ (23 ตุลาคม 2562) เวลา 07.00 น. ที่วัดเจษฎาราม ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 57 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธุปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ให้ศีล สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว ประธานสงฆ์นำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ จากนั้นประธานในพิธีฯ ถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอดิเรก และกรวดน้ำรับพร จากนั้น ประธานในพิธีฯ ไปยังบริเวณลานอเนกประสงค์วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เพื่อนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 57 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

Related Articles