ผู้ว่าฯ นำทีมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอม

ผู้ว่าฯ นำทีมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายธีพัฒน์ คัชมาตย์ นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานบริษัทสมุทรสาคร พัฒนาเมือง เป็นผู้รับรองและให้การต้อนรับ

Related Articles