อบจ.สมุทรสาคร จัดหลักสูตรภาษีออนไลน์ ทันสมัย ไม่เสียเวลา อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ

อบจ.สมุทรสาคร จัดหลักสูตรภาษีออนไลน์ ทันสมัย ไม่เสียเวลา อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ภาษีออนไลน์ ทันสมัย ไม่เสียเวลา” โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดอบจ.สมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสาครบุรี อบจ.สมุทรสาคร

Related Articles