การศึกษา-วัฒนธรรม

การศึกษา-วัฒนธรรม

25/09/2019 เปิดศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ…

13/09/2019 อบต.ท่าทรายสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

ที่วัดคลองครุ ต.ท่าท…

11/09/2019 ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม

ที่ชุมชนชายทะเลบ้านร…