การศึกษา-วัฒนธรรม

การศึกษา-วัฒนธรรม

อบจ.สมุทรสาคร เปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน รุ่น 1

อบจ.สมุทรสาคร เปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน รุ่น 1 วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน…

วธ.จ.สมุทรสาคร เก็บข้อมูลการทำขนมกง “ขนมกงแม่ปุ๊” จัดเก็บเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วธ.จ.สมุทรสาคร เก็บข้อมูลการทำขนมกง “ขนมกงแม่ปุ๊” จัดเก็บเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายบุญชอบ สาธร และนางนิภา สุดดี กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด พร้อมที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัด…

สภา วธ.จ. ร่วมกับ วธ.จ. สมุทรสาคร จัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมการทำขนมกง ชุมชนนาโคก

สภา วธ.จ. ร่วมกับ วธ.จ. สมุทรสาคร จัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมการทำขนมกง ชุมชนนาโคก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายบุญชอบ สาธร นางนิภา…

สมุทรสาคร จัดงานวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”

สมุทรสาคร จัดงานวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายผล ดําธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครูจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 68 ประจำปี…

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีประชา สาครบุรี”

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีประชา สาครบุรี” วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.  นายกองเอกอาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีประชา สาครบุรี…

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 24  สิงหาคม 2566  นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง…

ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ ประกอบพิธีไหว้ครู และครอบครูแด่ศิษย์ยานุศิษย์

ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ ประกอบพิธีไหว้ครู และครอบครูแด่ศิษย์ยานุศิษย์ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกองเอกอาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรี – นาฏศิลป์ ประจำปี…

รร. บ้านยกกระบัตร ทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา รำลึก 60 ปี และเปิดห้องสมุดของโรงเรียน

รร. บ้านยกกระบัตร ทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา รำลึก 60 ปี และเปิดห้องสมุดของโรงเรียน วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร / คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยกกระบัตร นางสาวสมพิศ…

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา รำลึก 60 ปี ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา รำลึก 60 ปี ของโรงเรียน วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. ที่โรงเรียนบ้านยกกระบัตร นายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร / คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยกกระบัตร นางสาวสมพิศ…

สภา วธ.จ.สมุทรสาคร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการที่ของบ อบจ.สค.

สภา วธ.จ.สมุทรสาคร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการที่ของบ อบจ.สค. วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกิจการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2566 โดยมีคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารกิจการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ…