สิ่งแวดล้อม

ธนาคารกรุงเทพจัดกิจกรรม CSR ภายใต้หัวข้อ Bualuang Save the Earth : รักษ์ท่าจีน ที่ จ.สมุทรสาคร

ธนาคารกรุงเทพจัดกิจกรรม CSR ภายใต้หัวข้อ Bualuang Save the Earth : รักษ์ท่าจีน ที่ จ.สมุทรสาคร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายผล ดําธรรม…

สมุทรสาครจัดตลาดนัด “Green Heart & Good Health Market” สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สมุทรสาครจัดตลาดนัด “Green Heart & Good Health Market” สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร…

สมุทรสาครบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละออง PM2.5

สมุทรสาครบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละออง PM2.5 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM…

รมว.กษ. เปิดปฏิบัติการล่า “ปลาหมอสีคางดำ” นำร่อง Kick off 5 จังหวัด หวังกำจัดวงจรระบาดให้สิ้นซาก!

รมว.กษ. เปิดปฏิบัติการล่า “ปลาหมอสีคางดำ” นำร่อง Kick off 5 จังหวัด หวังกำจัดวงจรระบาดให้สิ้นซาก! วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน “เปิดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ” มอบธงสัญลักษณ์พร้อมปล่อยขบวนเรือชาวประมงออกปฏิบัติการ…

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมอัพไซเคิล – รีไซเคิล เพื่อสังคม ช่วยลดปัญหาการจัดการขยะ

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมอัพไซเคิล – รีไซเคิล เพื่อสังคม ช่วยลดปัญหาการจัดการขยะ วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ อัพไซเคิล –…

นายก อบจ.สค. ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจืด ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภาวะน้ำเค็มรุก

นายก อบจ.สค. ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจืด ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภาวะน้ำเค็มรุก เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 19 มกราคม 2567 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่บริเวณ หมู่…

จิตอาสาสมุทรสาคร ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองดำเนินสะดวก

จิตอาสาสมุทรสาคร ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองดำเนินสะดวก  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูบูรณะ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองดำเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสาคร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567…

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ที่ ห้องประชุมใหญ่ ห้อง 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร ดร.สนธยา กริชนวรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยมีผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม  สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ…

สมุทรสาครตรวจวัดควันดำรถราชการตามมาตรการควบคุมกำกับ ดูแล แก้ไขปัญหา PM 2.5

สมุทรสาครตรวจวัดควันดำรถราชการตามมาตรการควบคุมกำกับ ดูแล แก้ไขปัญหา PM 2.5 วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณลานจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสังเกตุการณ์การตรวจวัดควันดำรถยนต์ราชการในศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)…

สภาอุตสาหกรรมฯ เชิญอบรม “แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ฟรี!!

สภาอุตสาหกรรมฯ เชิญอบรม “แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ฟรี!! สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญสมัครอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ฟรี ในวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30…