สิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว จัดโครงการ  Big Cleaning Day ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว จัดโครงการ  Big Cleaning Day ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว โดย นายเทพรัตน์ ศรีนิเวศน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว และนางอิสราภา…

สมุทรสาคร ฉีดพ่นละอองน้ำกวาดล้างถนนเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5

สมุทรสาคร ฉีดพ่นละอองน้ำกวาดล้างถนนเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร.ต.ต.สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด…

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน”

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน” เมื่อวันที่ 28 ม.ค.66 เวลา 17.00 น. นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ เลขาธิการสภอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงาน Action…

นายก อบจ.สค. พร้อม ส.อบจ. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างประตูน้ำคลองอ้อมตัน

นายก อบจ.สค. พร้อม ส.อบจ. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างประตูน้ำคลองอ้อมตัน นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างประตูน้ำคลองอ้อมตัน พร้อมกำแพงป้องกันน้ำท่วมปากคลองอ้อมตันของกรมชลประทาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ทำหนังสือของบประมาณจากกรมชลประทาน และได้ร่วมกับท่านผู้นำในพื้นที่ตำบลท่าทรายลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยชี้แจงความสำคัญจำเป็นของโครงการดังกล่าวกับท่านเจ้าของที่ดินบริเวณการก่อสร้างจนเกิดความเข้าใจและยินยอมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำทะเลหนุนท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชน 

สมุทรสาคร 201265 Kick off ป้องกันปัญหาฝุ่น PM2.5

สมุทรสาคร 201265 Kick off ป้องกันปัญหาฝุ่น PM2.5 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสมุทรสาคร (Kick off) ปีงบประมาณ พ.ศ.…

สมุทรสาครจัดงาน “วันดินโลก” (World Soil Day) พร้อมชูแนวคิด “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

สมุทรสาครจัดงาน “วันดินโลก” (World Soil Day) พร้อมชูแนวคิด “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา บ้านโต้ล้ง…

ผู้นำชุมชน และคนงานบริษัทในพื้นที่ตำบลบางโทรัด เป็นจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน

ผู้นำชุมชน และคนงานบริษัทในพื้นที่ตำบลบางโทรัด เป็นจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565 ชาวบางโทรัดมาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน โดยการนำของผู้ใหญ่บ้านนิติธร ธีรรังสี ผู้ช่วย และนายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ช่วยกันตัดหญ้าริมถนน ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ กวาดถนน…

ประชาชนตำบลบางโทรัดร่วมพัฒนาชุมชน ทำดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

ประชาชนตำบลบางโทรัดร่วมพัฒนาชุมชน ทำดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด นายนิติธร ธีรรังสี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่ 1 ผู้ช่วย และชาวบางโทรัด ร่วมพัฒนาตัดหญ้าริมถนน…

สมุทรสาคร เปิดแล้ว โครงการถังขยะเปียกครัวเรือน ลดโลกร้อน (Zero Food Waste)

สมุทรสาคร เปิดแล้ว สมุทรสาครเปิดโครงการถังขยะเปียกครัวเรือน ลดโลกร้อน (Zero Food Waste) วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตําบลท่าจีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.…

อบจ.สค. ร่วมกับ ทสจ. ปลูกต้นไม้ในเมือง พัฒนาสมุทรสาครมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ลดฝุ่นละออง PM2.5

อบจ.สค. ร่วมกับ ทสจ. ปลูกต้นไม้ในเมือง พัฒนาสมุทรสาครมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ลดฝุ่นละออง PM2.5 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 13.30 น. ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขามหาชัย 2 ถนนเอกชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร…