สิ่งแวดล้อม

ประชาชนจิตอาสาจังหวัดสมุทรสาคร ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประชาชนจิตอาสาจังหวัดสมุทรสาคร ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา10.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ นำประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่าร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตำบลตลาดกระทุ่มแบน…

จังหวัดสมุทรสาครปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก“รักษ์โลก ลดพลาสติก”

จังหวัดสมุทรสาครปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก“รักษ์โลก ลดพลาสติก” วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์โลก ลดพลาสติก” โดยมี ส่วนราชการ ภาคเอกชน…

อบจ.สมุทรสาคร ปลูกต้นสนประดิพัทธ์ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อบจ.สมุทรสาคร ปลูกต้นสนประดิพัทธ์ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

จิตอาสา จ.สมุทรสาคร ร่วมกันเก็บ คัดแยก และบันทึกขยะที่เก็บได้ พร้อมส่งขยะไปกำจัด

จิตอาสา จ.สมุทรสาคร ร่วมกันเก็บ คัดแยก และบันทึกขยะที่เก็บได้ พร้อมส่งขยะไปกำจัด วันนี้ 19 เมษายน 66 ที่ริมเขื่อนสถานนีรถไฟบ้านแหลม และวัดแหลมสุวรรณาราม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาครพัฒนาเมือง ร่วมกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป…

เสวนา บทบาทของน้ำบาดาลในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน งานวันน้ำบาดาลแห่งชาติ

เสวนา บทบาทของน้ำบาดาลในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน งานวันน้ำบาดาลแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพฯ นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขาธิการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมเสวนา เรื่อง บทบาทของน้ำบาดาลในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน…

อบจ.สมุทรสาคร รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้”

อบจ.สมุทรสาคร รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ นายพงศธร ลิมปนเวทย์สกุล อดีตเลขานุการนายก อบจ.สมุทรสาคร / ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักห้า เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร…

อบจ.สมุทรสาคร สนับสนุนรถตัดหญ้าร่วมพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด

อบจ.สมุทรสาคร สนับสนุนรถตัดหญ้าร่วมพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด  นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด และผู้นำหมู่ 1 ได้ประสานขอการสนับสนุนรถตัดหญ้ามาพัฒนาหมู่บ้านในเขตหมู่ 1 ตำบลบางโทรัด ไปยังนายกอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายทองโปรด กลิ่นนิล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ให้ความอนุเคราะห์นำรถตัดหญ้ามาช่วยตัดหญ้าในเขตหมู่ 1 ตำบลบางโทรัด …

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชาชน ต.กาหลง ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชาชน ต.กาหลง ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร วันนี้ 8 มีนาคม 2566 ร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร ของบริษัทศิวาชัย จำกัด โดยมี ดร.ศุภพรพงษ์ ชวนบุญ…

กองทัพเรือภาคที่ 1 อบรมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล” ที่สมุทรสาคร

กองทัพเรือภาคที่ 1 อบรมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล” ที่สมุทรสาคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล…

รพ.สต.บ้านบางโทรัด ร่วมกับผู้นำชุมชน รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

รพ.สต.บ้านบางโทรัด ร่วมกับผู้นำชุมชน รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางโทรัด ร่วมกับผู้นำชุมชน, องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด และ อสม.ม.1 ดำเนิน กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน บ้านคลองซื่อ ม.1 ตำบลบางโทรัด…