เศรษฐกิจ

5/09/2019 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ

ที่โรงเรียนวัดใหญ่จอ…

5/09/2019 สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรม…

29/08/2019 MOU 1หอการค้า 1สหกรณ์การเกษตร 1 ท่องเที่ยวชุมชน

ที่ห้องประชุมศาลากลา…

23/08/2019 สมุทรสาครเปิดงาน “Road Show OTOP ” ครั้งที่ 4

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์…