งานนี้ห้ามพลาด เดิน-วิ่ง ไนท์รัน ครั้งที่ 1

งานนี้ห้ามพลาด เดิน-วิ่ง ไนท์รัน ครั้งที่ 1

#สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญนักวิ่ง และผู้ที่สนใจการออกกำลังกายทุกท่านมาร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ไนท์รัน ครั้งที่ 1 ชิมอาหารอร่อยจากร้านขึ้นชื่อของสมุทรสาคร ชมดนตรี และบรรยากาศ “มหาชัย” ยามค่ำคืน
การสนับสนุนการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ไนท์รัน ของทุกท่าน จะช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนคนสมุทรสาครให้มีศักยภาพด้านกีฬา ส่งเสริมให้เด็กๆ รักการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนช่วยสนับสนุนนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาระดับประเทศต่อไป

#อย่าลืมอย่าพลาดกิจกรรมเดินวิ่งไนท์รันครั้งที่1

Related Articles