สมุทรสาครจัดมหกรรมรักษ์สุขภาพตรวจรักษาประชาชนฟรี

สมุทรสาครจัดมหกรรมรักษ์สุขภาพตรวจรักษาประชาชนฟรี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพครั้งที่ 11 โดยมีนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร คณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

นายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เล็งเห็นความสำคัญถึงความสำคัญของสุขภาพของประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครและประชาชนทั่วไป จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) จัดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 11 เพื่อคัดกรองโรค ตรวจรักษาโรคทั่วไป การตรวจรักษาด้านทันตกรรม การตรวจดวงตา การฝังเข็ม การตรวจกระดูกและข้อเข่า การนวดแผนไทย การตรวจโรคหัวใจ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 1,000 คน การรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์ และการรับบริจาคอวัยวะ ดวงตา และร่างกาย ทั้งนี้ งานมหกรรมรักษ์จะจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เปิดให้บริการ 08.30 น. – 14.00 น. ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งภายในงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Related Articles