ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

อบต.บางโทรัด ประชุมสภา อบต.บางโทรัด  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

อบต.บางโทรัด ประชุมสภา อบต.บางโทรัด  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2565  เวลา 09.30 น.  นายทนงศักดิ์  ธีรรังสี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  สมัยวิสามัญสมัยที่…

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเวลา 07.30 น. ของ วันที่ 20 กันยายน 2565 ที่บริเวณลานด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่…

อบต.บางโทรัด เปิดประชุมสภา อบต.บางโทรัด  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2565

อบต.บางโทรัด เปิดประชุมสภา อบต.บางโทรัด  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2565 วันที่ 19 กันยายน 2565  เวลา 09.30 น.  นายทนงศักดิ์  ธีรรังสี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  สมัยวิสามัญสมัยที่ 1…

อบจ.สมุทรสาคร ส่งมอบกล่องกระดาษให้ไปรษณีย์สมุทรสาคร ตามโครงการ  reBox to school

อบจ.สมุทรสาคร ส่งมอบกล่องกระดาษให้ไปรษณีย์สมุทรสาคร ตามโครงการ  reBox to school วันที่ 16 กันยายน 2565 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเลขานุการนายก อบจ. สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมมอบกล่องกระดาษใช้แล้วร่วมโครงการ reBox…

คณะกรรมการสถานพินิจฯ จัดทำแนวทางการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน พร้อมจัดพิธีมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์

คณะกรรมการสถานพินิจฯ จัดทำแนวทางการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน พร้อมจัดพิธีมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ วันที่ 15 กันยายน 2565  เวลา 08.30 น.  นายทนงศักดิ์  ธีรรังสี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เข้าร่วมประชุมกรรมการสงเคราะห์เพื่อร่วมจัดทำแนวทางการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน และให้ความรู้แก่คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจฯจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม” “การดำเนินงานของสถานพินิจละศูนย์ฝึกและอบรมฯ” “บทบาทหน้าที่ของกรรมการสงเคราะห์…

สภา อบจ.สมุทรสาคร เห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินเกือบ 200 ล้านบาท ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566

สภา อบจ.สมุทรสาคร เห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินเกือบ 200 ล้านบาท ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566 เมื่อเวลา 10.30 น.ของ วันที่ 14 กันยายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่…

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร…

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดการแข่งขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดการแข่งขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสมสัก รอดทยอย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานกีฬาในครั้งนี้ การแข่งขันกีฬายูโดครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดการแข่งขันเพื่อพัฒนา…

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายประสิทธิ์…

อบจ.สมุทรสาคร จับมือ 36 อปท. MOU บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

อบจ.สมุทรสาคร จับมือ 36 อปท. MOU บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร  วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร มีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน…