ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

สมุทรสาครจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมุทรสาครจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร…

ทส.บูรณาการความร่วมมือเก็บขยะป่าชายเลน ในวันคุ้มครองโลก 2567 ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด”

ทส.บูรณาการความร่วมมือเก็บขยะป่าชายเลน ในวันคุ้มครองโลก 2567 ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 22 เมษายน 2567 ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)…

“นายกชุมพล” เปิดสวนสุขภาพ 60 พรรษามหาราชินี ให้ประชาชนใช้ออกกำลังกาย

“นายกชุมพล” เปิดสวนสุขภาพ 60 พรรษามหาราชินี ให้ประชาชนใช้ออกกำลังกาย วันที่ 18 เมษายน 2567 นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นางฐิติกร ลิ้มธนสาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายเฉลิมพันธ์ จารุปราโมทย์ นายวิศิษฐ์ ลิ้มธนสาร นายธนชิต…

อบต.บ้านเกาะ จัดงาน “Songkran Festival” ชาติพันธุ์สาครบุรี วิถีแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีสงกรานต์

อบต.บ้านเกาะ จัดงาน “Songkran Festival” ชาติพันธุ์สาครบุรี วิถีแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Songkran Festival”…

อบจ.สมุทรสาคร สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปลูกฝังความกตัญญูรู้คุณให้กับประชาชน

อบจ.สมุทรสาคร สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปลูกฝังความกตัญญูรู้คุณให้กับประชาชน เมื่อเวลา 09.00น. ของวันที่ 13 เมษายน 2567 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ อบจ. สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง…

ชาวสมุทรสาครร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย

ชาวสมุทรสาครร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. เทศบาลนครสมุทรสาครจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีพระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร…

อบต.บางกระเจ้า สืบสานประเพณีกวนกะละแม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์

อบต.บางกระเจ้า สืบสานประเพณีกวนกะละแม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระเจ้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีกวนกาละแม และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์…

อบจ.สมุทรสาคร จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

อบจ.สมุทรสาคร จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและ ผู้อาวุโสของ อบจ.สมุทรสาคร โดยเริ่มต้นได้มีพิธีขอขมานายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตนายก อบจ.สมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นผู้อาวุโสที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือ…

อบต.บางโทรัด เร่งหารือพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน

อบต.บางโทรัด เร่งหารือพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2567…

อบต.บางโทรัด ประชุม หารือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

อบต.บางโทรัด ประชุม หารือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) วันที่ 4 เมษายน 2567  นายกู้เกียรติ ดิษแพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เป็นประธานการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่…