ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

“พีระ ทองโพธิ์” มอบนโยบายและแนวทางการทำงาน ให้กับ ก.ธ.จ. พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

“พีระ ทองโพธิ์” มอบนโยบายและแนวทางการทำงาน ให้กับ ก.ธ.จ. พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ…

ประชาชนจิตอาสาจังหวัดสมุทรสาคร ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประชาชนจิตอาสาจังหวัดสมุทรสาคร ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา10.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ นำประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่าร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตำบลตลาดกระทุ่มแบน…

อบจ.สมุทรสาคร “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 100,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อบจ.สมุทรสาคร “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 100,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี” โดยมีนายอุดม…

จังหวัดสมุทรสาครปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก“รักษ์โลก ลดพลาสติก”

จังหวัดสมุทรสาครปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก“รักษ์โลก ลดพลาสติก” วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์โลก ลดพลาสติก” โดยมี ส่วนราชการ ภาคเอกชน…

นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เรียกผู้รับเหมาประชุมชี้แจงแผนการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองมหาชัย

นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เรียกผู้รับเหมาประชุมชี้แจงแผนการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองมหาชัย วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เรียกผู้รับเหมาประชุมชี้แจงแผนการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองมหาชัย เพื่อวางแผนในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อวางผังการจราจร ลดผลกระทบในการสัญจร ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองมหาชัย และในขณะซ่อมแซมฯ…

อบจ.สมุทรสาคร ปลูกต้นสนประดิพัทธ์ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อบจ.สมุทรสาคร ปลูกต้นสนประดิพัทธ์ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

นายก อบจ.สมุทรสาคร มอบห่วงอะลูมิเนียมกว่า 100 กก. ทำขาเทียม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

นายก อบจ.สมุทรสาคร มอบห่วงอะลูมิเนียมกว่า 100 กก. ทำขาเทียม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่กรมควบคุมมลพิษ…

เทศบาลตำบลนาดี เปิดประชุมสภาฯ ขับเคลื่อนงาน พัฒนาองค์กร ร่วมกันดูแลประชาชน

เทศบาลตำบลนาดี เปิดประชุมสภาฯ ขับเคลื่อนงาน พัฒนาองค์กร ร่วมกันดูแลประชาชน วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมนาดี 1 สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลนาดี  เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ…

จังหวัดสมุทรสาคร จัด “โครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566”

จังหวัดสมุทรสาคร จัด “โครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566” วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 05.40 น. นายณรงค์ รักร้อย…

สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี จัดพิธีเปิดป้าย–ส่งมอบศาลาที่พักประชาชนตำบลคลองโคน เพื่อสาธารณประโยชน์

สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี จัดพิธีเปิดป้าย–ส่งมอบศาลาที่พักประชาชนตำบลคลองโคน เพื่อสาธารณประโยชน์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. ไลออน รุ่งทิพย์ ส่งพราย ประธานรุ่นนายกสโมสรไลออนส์ “รุ่นเพชร 30” ประจำปีบริหาร 2564…