บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ อาคารนิวนามทอง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วย

administrator

Related Articles