ข่าวทั่วไป

แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทรคนใหม่

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 น. ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมเกียรติ รั้วมั่น ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร ในโอกาสนี้นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทรคนใหม่…

แสดงความยินดี ผอ.สมเกียรติ รั้วมั่น

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสมเกียรติ รั้วมั่น ที่ย้ายจากโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสาครจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัด…

สมุทรสาครพายุพัดบ้านพังเสียหาย 10 หลัง

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ลงพื้นที่พร้อมกับปลัด อบต.บ้านบ่อ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อสำรวจตรวจสภาพความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ถูกพายุลมแรงพัดจนบ้านเรือนพังทั้งหลังจำนวน…

สมุทรสาครซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกน้ำมันและพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิด

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จํากัด ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจําปี 2562…

สมุทรสาครเปิดงานตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าพอร์โต้ชิโน่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดริมคลอง พ่อพันท้ายรสิงห์ ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการ OTOP…

สภาอุตฯ สมุทรสาคร จัดโครงการคลายเครียดเพื่อการกุศล ช่วยโรงเรียนที่ขาดแคลน

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานการแสดงคอนเสิร์ต 12 ปีโครงการคลายเครียดเพื่อการกุศล ในหัวข้อ สภาอุตสาหกรรมก้าวไกล เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง ณ ห้องประชุมสหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย ตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน…

สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาครวางแผนการทำงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการประชุมมีการติดตามงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ วางแผนงานของสภาอุตสาหกรรมร่วมกัน รับฟังปัญหา และแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน…

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบ้านทํานบแพ้ว บริเวณคลองชลประทานที่ 4 ตําบลยกกระบัตร อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายเอกพร จุ้ยสําราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง โดยมีนายอํานาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร…

คัดเลือกถนนจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ​ เนื่อง​ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ​ระดับจังหวัด ซึ่งมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์…