การเมือง

กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ พร้อมด้วยนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ…

สว. ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบตามแนวพระราชดำริ (อ่างพวง) จังหวัดราชบุรี

สว. ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบตามแนวพระราชดำริ (อ่างพวง) จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง นำโดยนายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา / รองประธานกรรมการ คนที่…

สำนักเลขาธิการ วุฒิสภา เสริมความรู้ ด้านการเมือง การปกครอง บทบาท หน้าที่ และอำนาจวุฒิสภาสู่เยาวชน ตามโครงการสภาจำลองสัญจร

สำนักเลขาธิการวุฒิสภา เสริมความรู้ ด้านการเมือง การปกครอง บทบาท หน้าที่ และอำนาจวุฒิสภาสู่เยาวชน ตามโครงการสภาจำลองสัญจร เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ 16 พฤศจิกายน 2564 นายสาธิต วงศ์อนันท์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรม เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการเมือง บทบาทหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา…

สมาชิกวุฒิสภา รับหนังสือร้องเรียนเรื่องการคัดค้านความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ของเครือข่ายภาคประชาชน

สมาชิกวุฒิสภา รับหนังสือร้องเรียนเรื่องการคัดค้านความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ของเครือข่ายภาคประชาชน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวธนัทอร แสงค้า ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกวุฒิสภา เป็นตัวแทน ท่านศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา รับหนังสือร้องเรียนเรื่องการคัดค้านความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก…

สมุทรสาคร กกต.รับรองแล้ว 10 นายกเทศมนตรี

จังหวัดสมุทรสาคร กกต.รับรองแล้ว 10 นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า กกต.ได้ออกประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 10 ฉบับ และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลอีกจำนวน 13 ฉบับ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม…

ผลเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรสาคร (อย่างไม่เป็นทางการ)

สรุปผลเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรสาคร (อย่างไม่เป็นทางการ) สรุปผลเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรสาคร (อย่างไม่เป็นทางการ) ท่ามกลางการเข้มงวดกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ไม่สวมแมสไม่ให้เข้าคูหาเลือกตั้ง บรรยากาศการเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรสาครเป็นไปอย่างเงียบเหงา ประชาชนทยอยออกมาเลือกตั้งกันอย่างบางตา ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด ให้ 1 หน่วยเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน 600 คน มี อสม. หน่วยเลือกตั้งละ 2 คน…

20 ธ.ค. 63 ร่วมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ. และสมากชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เชิญชวน ร่วมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ. และสมากชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่…

ซักซ้อมวิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ อบจ.สมุทรสาคร ซักซ้อมวิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ. วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประชุม การอบรมซักซ้อมวิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4…

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ กกต.สมุทรสาคร รณรงค์การเลือกตั้งที่เขตกระทุ่มแบน

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ กกต.สมุทรสาคร ออกรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิกันอย่างพร้อมเพรียง เลือกคนดี คนเก่ง คนที่เรารัก เข้ามาพัฒนา อบจ.สมุทรสาคร บ้านเรา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาลศรีบุญยานุสสรณ์ ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน…