การเมือง

สภากรุงเทพฯ หารือ สภา อบจ.สมุทรสาคร 3 ประเด็นใหญ่ ร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

สภากรุงเทพมหานคร หารือ สภา อบจ.สมุทรสาคร 3 ประเด็นใหญ่ ร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน วันที่ 20 กันยายน 2566 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา…

สจ.วิชัย งามกาละ และ สจ.ประดิษฐ์ ทรงลักษณ์  นั่ง รองประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร คนใหม่

สจ.วิชัย งามกาละ และ สจ.ประดิษฐ์ ทรงลักษณ์  นั่ง รองประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร คนใหม่ วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร…

ชาวประมงพื้นบ้านกว่า 50 คน ยื่นหนังสือวอน ส.ว.โหวตเลือก “พิธา” เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30

ชาวประมงพื้นบ้านกว่า 50 คน ยื่นหนังสือวอน ส.ว.โหวตเลือก “พิธา” เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสมุทรสาครกว่า 50 คน ได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือถึงสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดสมุทรสาครที่มีอยู่ทั้งหมด 3…

สมุทรสาครประชุม คกก.ศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้ง พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุ

สมุทรสาครประชุม คกก.ศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้ง พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งฯ…

อบจ.สมุทรสาคร รับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ. แทนตำแหน่งที่ว่าง 3 เขต วันแรกคึกคัก

อบจ.สมุทรสาคร รับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ. แทนตำแหน่งที่ว่าง 3 เขต วันแรกคึกคัก วันที่ 18 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ส.อบจ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง 3 เขต…

กกต.สมุทรสาคร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

กกต.สมุทรสาคร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมโอวาทการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยมีนาย ไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายพงษ์พัฒน์…

สมุทรสาคร คึกคัก!! 10 พรรคการเมือง ตบเท้าลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

สมุทรสาคร คึกคัก!! 10 พรรคการเมือง ตบเท้าลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันที่ 3 เมษายน 2566  นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่ 1-3 โดยมี…

การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. ในเขตและนอกเขต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566

การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. ในเขตและนอกเขต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงถึงการขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งการเลือกตั้งในเขต นอกเขต และนอกราชอาณาจักร ซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนระหว่างวันที่ 25…

กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ พร้อมด้วยนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ…

สว. ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบตามแนวพระราชดำริ (อ่างพวง) จังหวัดราชบุรี

สว. ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบตามแนวพระราชดำริ (อ่างพวง) จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง นำโดยนายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา / รองประธานกรรมการ คนที่…