เกษตร – ประมง

ปตท.สผ.นำเสนอข้อมูลโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 จากผู้นำชาวประมงสมุทรสาคร

ปตท.สผ.นำเสนอข้อมูลโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 จากผู้นำชาวประมงสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น.ของที่ห้องประชุมสมาคมการประมงสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ผู้แทนบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด พร้อมด้วย…

สมุทรสาครส่งมอบปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ตามโครงการตามพระราชดําริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2567

สมุทรสาครส่งมอบปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ตามโครงการตามพระราชดําริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2567 วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีส่งมอบปลาทูเค็มให้กับผู้แทนกองทัพเรือ “โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริ” ปี 2566 โดยมี…

อบจ.สมุทรสาคร จัดงาน FARM FOOD FRESH สร้างรายได้สู่กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 22-26 พ.ย.66 นี้

อบจ.สมุทรสาคร จัดงาน FARM FOOD FRESH สร้างรายได้สู่กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 22-26 พ.ย.66 นี้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.30 น. นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร…

รมว.เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สมุทรสาครรับฟังปัญหาจากเกษตรกรด้านประมง พืชสวน เพื่อแก้ปัญหารอบด้าน

รมว.เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สมุทรสาครรับฟังปัญหาจากเกษตรกรด้านประมง พืชสวน เพื่อแก้ปัญหารอบด้าน วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยลงพื้นที่ไปที่บริเวณ บ่อปลากะพง ของนายเฉลิมพล เกิดปั้น (ผู้ใหญ่อ๋อย)…

รมช.กษ ตรวจห้องเย็นพื้นที่สมุทรสาคร พบการลักลอบกักเก็บเนื้อสัตว์ล็อตใหญ่ 639 ตัน มูลค่าประมาณ 81 ล้านบาท

รมช.กษ ตรวจห้องเย็นพื้นที่สมุทรสาคร พบการลักลอบกักเก็บเนื้อสัตว์ล็อตใหญ่ 639 ตัน มูลค่าประมาณ 81 ล้านบาท วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชวน รัตนมังคลานนท์…

เปิดแล้ว!! ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ Samut Sakhon Aquarium เข้าชมฟรี ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

เปิดแล้ว!! ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ Samut Sakhon Aquarium เข้าชมฟรี ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.39 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium)…

ศพก.ด้านปศุสัตว์ ต.บางโทรัด จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ

ศพก.ด้านปศุสัตว์ ต.บางโทรัด จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ วันที่ 19 สิงหาคม 2566 นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  นายปุณณดิษฐ์ จาดสมุทร หัวหน้าศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์  ร่วมต้อนรับ เด็กนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ เขตดุสิต แขวงวชิรพยาบาล  พร้อมกับจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน…

สมาคมการประมงสมุทรสาคร จัดพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนที่สมุทรสาคร ครั้งที่ 12

สมาคมการประมงสมุทรสาคร จัดพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนที่สมุทรสาคร ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สมาคมการประมงสมุทรสาคร ได้จัดพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนที่สมุทรสาคร ครั้งที่ 12 ณ อาคารเอนกประสงค์ (หลังคาโค้ง) ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี…

อบจ.สมุทรสาคร เปิด โครงการ ”เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” รุ่นที่ 3 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มเกษตรกร

อบจ.สมุทรสาคร เปิด โครงการ ”เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” รุ่นที่ 3 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มเกษตรกร วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ “เกษตรปลอดโรค…