เกษตร – ประมง

ชวนชมสวนโฮย่าที่อำเภอบ้านแพ้ว

 ชวนชมสวนโฮย่าท…

รับฟังปัญหาชาวนาเกลือตำบลนาโคก

รับฟังปัญหาชาวนาเกลื…

สส. นำเที่ยวสวนละมุดบ้านแพ้ว ที่บ้านคลองตาปลั่ง

สส. นำเที่ยวสวนละมุด…